Informator PRZESZŁOŚĆ-PRZYSZŁOŚCI

« poprzednie Wszystkie strony następne » (Strona 1 z 13)

Informator NSZZ „Solidarność” w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Przeszłość – Przyszłości

 

W końcu kwietnia 1981 r. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w IUNG podjęła uchwałę powołującą pismo KZ i powierzającą funkcję redaktora naczelnego pracownikowi Zakładu Rekultywacji Terenów Zdewastowanych IUNG Józefowi Gądorowi..

Tytuł pisma - “PRZESZŁOŚĆ-PRZYSZŁOŚCI'” - zaczerpnięty z murów puławskiej Świątyni Sybilli zaproponował J. Gądor, a napis “Oby odtąd zwycięstwa nasze zatrzeć mogły pamięć klęsk doznanych”, widniejący na murach Domku Gotyckiego posłużył za motto pisma na wniosek J. Chmielewskiego. Obydwa te cytaty wskazują, że w zamyśle projektodawców nowe pismo obok swych funkcji podstawowej: informatora Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w IUNG miało nawiązywać do tradycji zapoczątkowanej przez Izabellę Czartoryską użyczając swych łamów tekstom o charakterze historycznym i wspomnieniowym. Opracowania graficznego winiety pisma podjął się pracownik Zakładu Gleboznawstwa, Bogusław Oroń.

W skład redakcji początkowo weszły następujące osoby:

Józef Gądor – Zakład Rekultywacji Terenów Zdewastowanych

Stanisław Gędek – Zakład Ekonomiki Rolnictwa

Stanisław Głażewski – Zakład Roślin Pastewnych

Jan Grajper – Zakład Rekultywacji Terenów Zdewastowanych

Mikołaj Spóz – Pracownia Fotograficzna

Kompletowanie redakcji trwało jednak kilka tygodni, więc w stopkach trzech pierwszych numerów zapisano, że redagował je Zespół. Ostateczny skład redakcji został więc uwidoczniony dopiero w stopce redakcyjnej 4 numeru pisma.

W lipcu 1981 r. z Redakcji odszedł Stanisław Gędek, który podjął pracę na KUL w Lublinie a na przełomie sierpnia i września skład Redakcji uzupełnili :

Ewa Chorab – Zakład Upowszechnienia (od początku współpracowała z redakcją)

Antoni Faber – Zakład Nawożenia (do niedawna członek redakcji Biuletynu Informacyjnego „Solidarność Ziemi Puławskiej),

Bogusław Oroń – Zakład Gleboznawstwa (współpracował z redakcją od początku)

Ireneusz Ostrokólski – Zakład Nawożenia (współzałożyciel i do niedawna redaktor Biuletynu Informacyjnego „Solidarność Ziemi Puławskiej)

Podział zadań w Redakcji wyglądał następująco: Józef Gądor utrzymywał kontakt z Komisją Zakładową, zwoływał posiedzenia redakcji i proponował tematy artykułów redakcyjnych, o estetykę pisma dbali Bogusław Oroń i Mikołaj Spóz (to właśnie im Informator „Przeszłość-Przyszłości” zawdzięczał piękną, unikalną w skali całego kraju szatę graficzną i ilustracje na najwyższym poziomie), Ewa Chorab odpowiadała za przygotowanie maszynopisów i ostateczną ich korektą a pozostali członkowie redakcji gromadzili i opracowywali materiały do druku.

W przeddzień przewidywanego terminu wydania kolejnego numeru członkowie redakcji zbierali się w pomieszczeniach Działu Małej Poligrafii przynosząc ze sobą zebrane materiały (część z nich już w formie maszynopisów). Po przeglądzie różnych propozycji i dyskusji wspólnie ustalano zawartość numeru. Niektóre artykuły, a zwłaszcza komentarze do wydarzeń aktualnych rodziły się w trakcie przygotowywania makiety pisma. Zajmował się tym najczęściej Stanisław Głażewski , który z tej racji bywał zwalniany z obowiązku uczestniczenia w pracach przy makiecie. Ewa Chorab zabierała się do przygotowywania maszynopisów i korekty wszystkich materiałów zakwalifikowanych do druku a pozostali przystępowali do klejenia makiety.

Makietę pisma w formacie A-3 przygotowywano na podświetlanym stole montażowym rozmieszczając i przylepiając do podłoża odpowiednio przycięte fragmenty maszynopisów i inne materiały. Wolne miejsca między artykułami wypełniano wierszami, cytatami lub sentencjami,których sporą i stale uzupełnianą kolekcją rozporządzała redakcja. Mniejsze luki Mikołaj Spóz wypełniał ilustracjami Bogdana Oronia lub rysunkami zapożyczonymi z innych wydawnictw, ornamentami lub szlaczkami.

Gotową makietę przekazywano pracownikom Małej Poligrafii, którzy przygotowywali na jej podstawie matryce offsetowe w formacie A-4 i drukowali pismo na papierze dostarczonym przez redakcję.

Pierwszy numer Informatora „Przeszłość – Przyszłości” ukazał się 8 maja 1981 r. Ostatnim wydrukowanym i kolportowanym numerem "przedwojennej" edycji był Nr 27. Kompletna makieta następnego Nr 28 została skonfiskowana w czasie rewizji przeprowadzonej przez SB w pomieszczeniach Małej Poligrafii IUNG w pierwszych dniach stanu wojennego. W ciągu 7 miesięcy redakcja redakcja przygotowała więc do druku 28 numerów pisma. Kolejne numery ukazywały się nieregularnie, w miarę napływu materiałów związkowych z Komisji Zakładowej i sytuacji politycznej w kraju. Łączna objętość tych 27 numerów wynosiła 306 stron formatu A-4..

Informator Przeszłość-Przyszłości był drukowany w Zakładzie Małej Poligrafii IUNG w oficjalnym nakładzie 550 egzemplarzy (wielkość nakładu rzeczywistego zależała od możliwości zdobycia papieru, który wówczas na wolnym rynku prawie się nie pojawiał, ale była z reguły znacznie większa od deklarowanej) i kolportowany bezpłatnie we wszystkich kołach NSZZ „Solidarność” w IUNG, zarówno w Głównym Ośrodku Badawczym w Puławach jak i w placówkach terenowych Instytutu.

(Strona 1 z 13)

Przypisy

  1. Sprawy te, podobnie jak przyczyny niedobory słodyczy i innych produktów codziennego użytku, zostały dzieciom w wyjaśnione w tekście wprowadzającym pt. „List do dzieci od św Mikołaja”.
  2. Pomyłka. Powinno być: ...począwszy od nr 25/53/.
Czytany 18080 razy

Sponsorzy

solidarnosc

Wyszukaj

Multimedia

Statystyki

Dziś17
Wczoraj257
Wszystkich92195
Aktualnie jest 2  gości na stronie