ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY 13 – 19.12.1981 r. Strajk okupacyjny 13. Niedziela O godz. 0.00 generał w. Jaruzelski ogłasza stan wojenny w Polsce. Ja o tym fakcie dowiedziałem się z radia o godz. 9.00. Wywarło to na mnie, młodym człowieku, dziwne wrażenie. Od razu nasunęło mi się pytanie, jak zareaguje na to nasze młode społeczeństwo Polskie? W ponad tysiąc letniej historii Polski tego jeszcze nie było. Najbardziej byłem ciekawy co zrobią szarzy robotnicy, czy znów będą strajki tak ostatnio modne w naszej Ojczyźnie. Na ulicach dało się zauważyć zwiększone patrole MO i wojska. 14.12.81 r. (poniedziałek) O 6.00 rano jestem już na zakładzie. Jadąc do pracy w autobusie każdy dyskutował o sytuacji jaka wydarzyła się w kraju. Około 6.15 prawie cała pierwsza zmiana zebrała się w jednej z hal na zakładzie. Zebrali się tutaj robotnicy aby zaprotestować bezprawiu i pogwałceniu Konstytucji…
Puławy, 04. 06. 2013 r. Co nam zostało z tych dni…? Wszyscy pewnie zgodzimy się z datą 4 czerwca 1989 r., że była bardzo ważną w najnowszej historii Polski. Układ Okrągłego Stołu wymuszony zapaścią gospodarczą, atmosfera Magdalenki, w której wychylano kieliszki wódki, klepano się po plecach, darzono się wzajemną sympatią, miały prowadzić do podzielenia się częścią władzy z opozycją. W zamian za to opozycja (wcześniej w jakiejś mierze przygotowana przez służby specjalne) przyjęła zasadę pozostawienia przeszłości PRL na boku bez rozliczeń. Po co rozgrzebywać historię, skoro przed społeczeństwem jawi się coś niezwykłego – nowy czas i wielkie szanse. Generalnie przyjęto zasadę 65% udziału w Sejmie dla PZPR i przybudówek ZSL i SD. O pozostałe 35 % w sposób demokratyczny walczyła Solidarność. Senat miał być w pełni demokratycznie wybrany na zasadzie ordynacji większościowej. Nikt nie przypuszczał, że padnie lista krajowa, że prawie nikt nie zagłosuje na działaczy partyjnych PRL. Bulwersującym było dokonanie…
W galerii znajdują się wspomnienia Zdzisława Wiśniewskiego dotyczące strajku w Zakładach Azotowych Puławy. 13 grudnia '81 Zarzewie Solidarności, Puławy   Część pierwsza.Wielogłos. (Wspominają uczestnicy wydarzeń: Halina Komsta, Krzysztof Futera, Jan Okoń, Teofil Parfianowicz) *   "Powiem od siebie, nie ogólnie. Uczestniczyłem w zawiązywaniu Związku Zawodowego Solidarność. Kiedy został zalegalizowany, zaczęliśmy prowadzić działalność odzwierciedlającą jego nazwę: naszym celem była solidarność, tzn. jedność z innymi ludźmi. Realizowało się to przez wspieranie ubogich, pomoc chłopom, którzy nie radzili sobie z zebraniem ziemniaków, buraków albo innych plonów z pól: braliśmy z zakładu ludzi i jechaliśmy pomagać. Kupowaliśmy biednym dzieciom buty - prowadziliśmy działania w takim duchu. To była prawdziwa solidarność międzyludzka, z prawdziwego zdarzenia, a nie tylko nazwa organizacji.   Byłem członkiem komisji opracowującej program związku na przyszłość, w regionie lubelskim. Ale nie zdążyliśmy wiele zrobić, bo wybuchł stan wojenny.   Już wcześniej, w…
W połowie listopada rozpoczęła się akcja protestacyjna nauczycieli Regionu Środkowo – Wschodniego. Celem akcji było wyegzekwowanie 20. postulatów wysuniętych przez Sekcję Oświaty i Wychowania Regionu, m.in. zmiany programów nauczania, wydrukowanie „odkłamanych” podręczników historii i języka polskiego etc. Przygotowano specjalną instrukcję strajku czynnego w szkołach i placówkach oświatowych obowiązującą w całym Regionie.             Dn. 19.11.1981 r. w lublinie rozpoczął się czynny strajk kroczący szkół i placówek oświatowych. Dn. 30.11.1981 r. ogłoszono w szkołach ponadpodstawowych w Puławach gotowość strajkową w ramach toczącej się walki o uspołecznienie oświaty.             Pierwszą szkołą w Puławach, w której zorganizowano strajk było Liceum Ogólnokształcące im. ks. A.J. Czartoryskiego. Decyzje w tej sprawie podjęły dn.01.12.1981 r. – Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Kultury oraz Koło Związku LO. Zgodnie z instrukcją strajkową obowiązującą w Regionie został powołany Komitet Strajkowy Szkoły w składzie:                                    Elżbieta Poźniak – przewodnicząca…
Zenon Antoni Benicki Zenon Antoni Benicki, ur. 9 VII 1949 w Łaskarzewie. Ukończył LVI LO w Warszawie (1967). 1967 – XII 1981 pracownik Zakładów Azotowych Puławy, od 1982 współwłaściciel zakładu kamieniarskiego w Łaskarzewie (wykonawca wielu płyt i pomników upamiętniających działalność podziemia niepodległościowego 1939-1956). Od IX 1980 w „S”; w 1981 współorganizator i członek Komitetu Założycielskiego Samorządu Pracowniczego ZA Puławy. 13/14-19 XII 1981 uczestnik strajku w ZA Puławy, członek KS (odpowiedzialny za funkcjonowanie zakładu); po pacyfikacji strajku 19-20 XII 1981 w ukryciu na terenie zakładu, 21-22 XII 1981 w mieszkaniu Włodzimierza Wójtowicza w Puławach; 21 XII 1981 zwolniony z pracy; 22/23 XII wyszedł z ukrycia, 23 XII 1981 aresztowany, do 24 XII przetrzymywany w KM MO w Puławach, do 31 I 1982 w AŚ w Lublinie, sądzony z Jerzym Saniewskim i Janem Okoniem, 29 I 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w…
                     W skądinąd arcyciekawym opracowaniu Jacka Śnieżka pt. "Czy wiesz, że...!? czyli osobliwości Ziemi Puławskiej"[1] znaleźć można informację o procesie, którym na początku stanu wojennego żyły bez mała całe "solidarnościowe" Puławy. Oto jej pełny tekst:                        CCXXXI. Jak puławianin zadarł ze ... Związkiem Radzieckim! ... Ireneusz Ostrokólski, redaktor naczelny biuletynu "Solidarność" Ziemi Puławskiej miał sprawę karną za... napaść na Związek Radziecki!? Miałem okazję rozmawiać z red. Ostrokólskim przy okazji kolejnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Podstawą do procesu był rysunek w podziemnej gazetce z czerwca 1981 r. Na jednym z nich widać skulonego, śpiącego niedźwiedzia z twarzą Leonida Breżniewa. Dookoła misia, niczym w dziecięcej zabawie chodzi grupa ludzi trzymających się za ręce nucąc piosenkę "stary niedźwiedź mocno śpi (...)". Scenkę rodzajową wymyślił sam naczelny, a jego pomysł przelał na papier Krzysztof Małagocki, były redaktor Dziennika Wschodniego. Puławski biuletyn w nieznanych…
(Strona 1 z 2)

Sponsorzy

solidarnosc

Wyszukaj

Multimedia

Statystyki

Dziś48
Wczoraj105
Wszystkich253946
Aktualnie jest jeden gość na stronie