XXVII Pielgrzymka Osób Represjonowanych na Jasną Górę - Częstochowa, dn. 11 - 12.05.2024 r.

 

                   Przedstawiciele Stowarzyszeń Osób Represjonowanych w stanie wojennym  zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń z siedzibą w Częstochowie przybyli do tronu Matki Bożej Jasnogórskiej w sobotę i niedzielę w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego.

                Ważnym punktem programu merytorycznego była konferencja, w ramach której wykład wygłosił i poprowadził dyskusję red. Piotr Semka.  Kolejnym ważnym akcentem spotkania było Walne Zebranie  Sprawozdawczo –Wyborcze Federacji.

                Podczas zebrania przeprowadzono wybory do składu nowego Zarządu , do którego gremium  wybrano  - Annę Rakocz, Jerzego Stopę, Zbyszka Klicha, Czesława Kamińskiego oraz Stanisława Cichonia,

                Walne Zebranie Federacji przegłosowało również wnioski, w tym dotyczące sprzeciwu wobec  kaleczenia,  Języka Polskiego ( np. podczas obrad Parlamentu), umieszczenia na pomnikach nagrobnych oznaczeń informujących o statusie Działacza Opozycji Antykomunistycznęj osoby zmarłej oraz stanowisko dotyczące konieczności podtrzymania wartości chrześcijańskich, sprzeciwu wobec aborcji, czy też napływu nielegalnych emigrantów.

                Przybyli goście uczestniczyli również w Apelach Jasnogórskich w  Kaplicy Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej dn. 10 oraz 11.05.2024 r. Głównym punktem Pielgrzymki była uroczysta Msza Św. w Kaplicy Cudownego Obrazu w dn.12.05.2024  r.

 W  spotkaniu uczestniczyły liczne poczty sztandarowe, a także delegacje ze wszystkich 14. Stowarzyszeń  skupionych w Federacji.

                                                                                                                                                      Tomasz Kraszewski

Czytany 73 razy

Sponsorzy

solidarnosc

Wyszukaj

Multimedia

Statystyki

Dziś100
Wczoraj108
Wszystkich249443
Aktualnie jest jeden gość na stronie