XXV Pielgrzymka Osób Represjonowanych na Jasną Górę - 7 - 8.05.2022 r.

Tegoroczna jubileuszowa Pielgrzymka Osób Represjonowanych w stanie wojennym oraz Walne Wyborcze Zebranie Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych w stanie wojennym zorganizowane zostały wspólnie z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W pielgrzymce uczestniczył Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Minister Jan Józef Kasprzyk.

Głównym punktem uroczystości była Msza Św. w niedzielę w Kaplicy Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej .

Wcześniej poszczególne delegacje Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych złożyły wiązanki kwiatów pod figurą Bł. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

W sobotę natomiast miał miejsce wykład – „Znaczenie zawartych porozumień ze strajkującymi robotnikami w Hucie Katowice i Jastrzębiu w 1980 r. dla tworzenia struktur NSZZ Solidarność” połączony z wykładem – „Rola Andrzeja Rozpłochowskiego w tworzeniu ruchu związkowego i w działalności opozycji antykomunistycznej”.

W spotkaniu uczestniczyły delegacje Stowarzyszeń Osób Represjonowanych z całej Polski, w tym Puławskie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w stanie wojennym oraz poczty sztandarowe.

                                                                                                                                                                     Tomasz Kraszewski

Czytany 72 razy

Sponsorzy

solidarnosc

Wyszukaj

Multimedia

Statystyki

Dziś138
Wczoraj152
Wszystkich155163
Aktualnie jest 6  gości na stronie