Marsz w obronie Telewizji „Trwam” – Poniatowa – dn. 10.11.2013 r.

Dn. 10.11.2013 r. mieszkańcy Poniatowej oraz przedstawiciele Biur i Kół Radia Maryja z Poniatowej i okolic, w tym z Puław, wyrazili swój sprzeciw wobec braku możliwości nadawania programu przez TV „Trwam”, pomimo przyznania jej miejsca na multipleksie pierwszym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Wyrazem sprzeciwu był marsz w obronie TV „Trwam”, zorganizowany przez panią Poseł na Sejm RP Małgorzatę Sadurską, tutejsze Biuro Radia Maryja, na czele z odpowiedzialnym panem Antonim Puciłowskim, a także przedstawicielami młodego pokolenia, będącymi zarazem głównymi animatorami marszu, Michałem i Łukaszem Kramek.

                Główny punkt uroczystości, a zarazem jej początek stanowiła Msza Św., celebrowana przez ks. infułata Jana Pęzioła z sanktuarium w Wąwolnicy. Po czym zwolennicy katolickich i polskich mediów przemaszerowali ulicami Poniatowej w kierunku rynku, gdzie nastąpiły przemówienia przybyłych Posłów, Małgorzaty Sadurskiej, Gabrieli Masłowskiej ,  Jarosława Żaczka oraz przedstawiciela Sejmiku Wojewódzkiego, pana Marka Wojciechowskiego, a także członka Klubu Radnych PiS Rady Miasta Puławy oraz Puławskiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w stanie wojennym, pana Ignacego Czeżyka. Przemawiający wyrazili żądanie dotyczące konieczności egzekwowania prawa, w tym możliwości nadawania programu przez TV „Trwam”, zgodnie z opłaconą koncesją. Zakończenie uroczystości stanowił wspólnie odśpiewany Apel Jasnogórski.  

Tomasz Kraszewski

Galeria

Czytany 1723 razy

Sponsorzy

solidarnosc