Wydrukuj tę stronę

Goń z pomnika … - Puławy, dn. 11.11.2013 r.

poniedziałek, 11 listopad 2013 14:59

Przed głównym wejściem na Cmentarz Wojenny w Puławach ustawiona jest tablica informacyjna, dotycząca pochowanych tu żołnierzy polskich, poległych w czasie wojny obronnej w 1939 r., żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, pod dowództwem gen. Zygmunta Berlinga, dla których był to ostatni moment na opuszczenie „nieludzkiej ziemi” (nadmieniam, że byli oni faktycznie podlegli dowództwu sowieckiemu, natomiast gen. Zygmunt Berling  został zdegradowany i skazany na śmierć za zdradę, na mocy wyroku Polskiego Państwa Podziemnego, za dezercję z Armii gen. Władysława Andersa, w czasie jej ewakuacji do Iranu), żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich oraz funkcjonariuszy Gwardii Ludowej, następnie Armii Ludowej.

                Cmentarz Wojenny, będący nekropolią narodową, oddaje hołd patriotom polskim, poległym w obronie Ojczyzny. W związku z powyższym trzeba zadać pytanie, czy funkcjonariusze GL – AL byli patriotami polskimi, czy sowieckimi ? W obecnych zasobach IPN znajduje się dokumentacja wskazująca przede wszystkim na kolaborację struktur GL – AL z okupantem niemieckim w zwalczaniu żołnierzy AK oraz NSZ, celem przygotowania terenu pod nową okupację sowiecką.

                Informuję, że na skraju Cmentarza Parafialnego, przed przejściem na Cmentarz Wojenny znajduje się zbiorowa mogiła Żołnierzy Wyklętych, którzy byli rozstrzeliwani przez funkcjonariuszy NKWD oraz UB (wcześniej GL – AL), pod dębem, za zboczem Cmentarza Wojennego.

                Adnotacja o ich pochówku, do dnia dzisiejszego nie istnieje na żadnej tablicy informacyjnej na terenie Cmentarza Wojennego.

Tomasz Kraszewski

Czytany 742 razy