Wydrukuj tę stronę

„ Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.” Uroczystość Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny – Puławy – 2013 r.

Dn. 01.11.2013 r. będziemy obchodzić Uroczystość Wszystkich Świętych, następnie Dzień Zaduszny, będziemy modlić się za dusze zmarłych. W tym miejscu chciałbym polecić zmarłych, członków Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w stanie wojennym, m. in. – Stanisława Gola, Mariana Kopińskiego, Alicji i Zbigniewa Szczygłów, Marii Kapturkiewicz – Szewczyk, Teresy Miłczak, Bogdana Szarugi oraz poległych i pomordowanych w obronie Ojczyzny. Szczególnie zaś, podczas bieżącego roku, poświęconego Żołnierzom Wyklętym wspominamy Żołnierzy Powstania Antykomunistycznego 1944 – 1963, poległych i pomordowanych na terenie Ziemi Puławskiej, w tym torturowanych w puławskiej katowni NKWD, następnie UB, siedzibie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego  (obecnym WKU).

                Rozstrzeliwani byli oni zarówno na terenie obecnego WKU, jak i przy dębie, w lesie, za skarpą Cmentarza Wojennego. Szczątki wrzucane były do jam grobowych na terenie tzw. ogródka, przy siedzibie UB, jak również pogrzebane są w zbiorowej mogile na terenie Cmentarza Parafialnego, przed wejściem na Cmentarz Wojenny.

                Spośród wszystkich ofiar torturowanych i zamordowanych na terenie Puław pragnę wymienić Żołnierzy Wyklętych, pogrzebanych w zbiorowej mogile, przy Cmentarzu Wojennym :

1.Antoni Czapla, rozstrzelany dn. 25.02.1946 r. (miejsce pochówku, po ekshumacji, obok zbiorowej  mogiły, przy Cmentarzu Wojennym)

2.Aleksander Góra, rozstrzelany dn. 30.03.1946 r.

3.Bolesław Janowszczyk, rozstrzelany dn. 15.02.1946 r.

4.Mieczysław Kijak, rozstrzelany dn. 20.03.1946 r.

5.Józef Kozak, rozstrzelany dn. 28.03.1946 r.

6.Tadeusz Kruk, rozstrzelany dn. 25.02.1946 r.

7.Stanisław Noga, rozstrzelany dn. 30.03.1946 r.

8.Kazimierz Osiecki, rozstrzelany dn. 25.02.1946 r.

9.Klemens Rodzik, rozstrzelany dn. 25.02.1946 r.

10.Henryk Rusek, rozstrzelany dn. 30.03.1946 r.

11.Henryk Szymajda, rozstrzelany dn. 25.02.1946 r. (miejsce pochówku, po ekshumacji, obok zbiorowej mogiły, przy Cmentarzu Wojennym)

12.Henryk Szyszko, rozstrzelany dn. 20.03.1946 r.

13.Józef Wójcik, rozstrzelany dn. 30.03.1946 r.

14.Jan Zyska, rozstrzelany dn. 15.02.1946 r.

                                               oraz

1.Bolesław Dyrla, torturowany w puławskim PUBP, rozstrzelany w Karczmiskach dn. 12.02.1946 r.( miejsce pochówku na Cmentarzu Parafialnym w Karczmiskach)

2.Antoni Szlachetka, zmarły wskutek obrażeń poniesionych podczas tortur, w puławskim PUBP, dn. 03.09.1946 r. (miejsce pochówku, po ekshumacji, obok zbiorowej mogiły, przy Cmentarzu Wojennym)

          „ Boże, przyjmij ofiarę ich życia ,Ojczyzna Wieczna niech będzie im nagrodą, a Polska, o którą walczyli Królestwem Prawdy, Miłości i Pokoju ‘’.

Tomasz Kraszewski 

Czytany 1655 razy