Ogólnopolskie dni protestu – NSZZ „Solidarność” – Warszawa - 11 – 14.09.2013 r.

W dniach `11 – 14.09.2013 r. miały miejsce w Warszawie ogólnopolskie dni protestu współorganizowane przez NSZZ „Solidarność” pod hasłem – dość lekceważenia społeczeństwa – przez aktualnie rządzącą koalicję – PO – PSL.
Członkowie NSZZ „Solidarność” zakładów pracy z terenu Puław i Powiatu Puławskiego uczestniczyli głównie w proteście w dn. 12.09.2013 r., zorganizowanym przez Sekcję Krajową NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania oraz w dn. 14.09.2013 r., będącym apogeum ogólnopolskich protestów w Warszawie.
Po zakończonych ogólnopolskich dniach protestu związkowcy udali się w ramach zainicjowanej przez Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę 31. pielgrzymki ludzi pracy do duchowej stolicy Polski na Jasną Górę.

Główne postulaty Międzyzakładowego Krajowego Komitetu Protestacyjno – Strajkowego :

1.Zmiana ustawy o referendach ogólnokrajowych – po zebraniu 500 tys. podpisów referendum
ma być obligatoryjne (dziś decyduje Sejm, który odrzucił np. o referendum emerytalne,
pod którym zebrano 2,5 mln podpisów).
2.Wycofanie fatalnych dla pracowników zmian w kodeksie pracy wprowadzających tzw. elastyczny
czas pracy, który oznacza brak zapłaty za nadgodziny i konieczność 12 – godzinnej codziennej pracy
nawet przez pół roku.
Pozostałe postulaty NSZZ „Solidarność” :
1.Zaniechanie likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom zatrudnionym
w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze.
2.Uchwalenie przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych.
3.Zaprzestanie likwidacji szkół i zaprzestanie przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego
przez samorządy.
4.Stworzenie osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorców
utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego.
5.Podwyższenie wysokości płacy minimalnej zgodnie z projektem złożonym przez NSZZ „Solidarność”.
6.Stworzenie ustawy o systemie rekompensat dla przedsiębiorców energochłonnych.

Tomasz Kraszewski

Galeria

Czytany 1230 razy

Sponsorzy

solidarnosc