222. rocznica ustanowienia Konstytucji 3. Maja 1791 r. – Włostowice – 03.05.2013 r.

W dniu 03.05.2013 r. podobnie jak w całej Polsce odbyły się w Puławach, we Włostowicach uroczystości poświęcone 222. rocznicy ustanowienia Konstytucji –Ustawy Rządowej z dnia 03.05.1791 r., pierwszej w Europie, a drugiej na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. W przeciwieństwie do współczesnej rewolucyjnej Francji niepodległość państwa polskiego została w preambule Konstytucji trwale związana z katolicyzmem.

            Uroczystości zapoczątkowała Msza Św. w intencji Ojczyzny w Kościele p.w. Św. Józefa we Włostowicach. Podczas homilii ks. Eugeniusz Nikita z Żyrzyna odniósł się do obrony Jasnej Góry podczas „ potopu szwedzkiego” w 1655 r. oraz ślubów w Katedrze Lwowskiej jakie złożył Matce Bożej Król Jan Kazimierz w podzięce za uratowanie Ojczyzny.

Nawiązał również do sytuacji obecnej, kiedy zagrożona jest tożsamość polska zarówno w wymiarze gospodarczym jak i kulturowym.

            Ciąg dalszy uroczystości miał miejsce przed pomnikiem poświęconym twórcom Konstytucji 3. Maja 1791 r., ufundowanym 22 lata temu przez Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych.

            Zgromadzeni mogli usłyszeć przemówienie Prezydenta Miasta Janusza Grobla, następnie przez przedstawicieli kombatantów, służb mundurowych, szkół miejskich i powiatowych, ugrupowań oraz stowarzyszeń, w tym m.in. Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w stanie wojennym zostały złożone wiązanki kwiatów. Całość uroczystości została ubogacona licznymi pocztami sztandarowymi. 

                                                                                                                                                                    Tomasz Kraszewski

Galeria

Czytany 2385 razy

Sponsorzy

solidarnosc