Wydrukuj tę stronę

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia – 09.04.2013 r.

W dniu 09.04.2013 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Puławach, podczas którego dotychczasowa Prezes Zarządu Zofia Wiśniewska złożyła rezygnację z piastowanej funkcji. W związku z powyższym zostały przeprowadzone wybory nowego Prezesa Zarządu, w wyniku których Walne Zebranie funkcję tę powierzyło Tomaszowi Kraszewskiemu, który równocześnie złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Sądu Koleżeńskiego. W zaistniałej sytuacji Walne Zebranie przeprowadziło wybór nowego członka Sądu Koleżeńskiego, którym został Krzysztof Futera.

Czytany 660 razy