Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939-I LO im. Ks.A.J. Czartoryskiego w Puławach-dn.17.03.2021 r.

 

                W budynku I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego wyeksponowana została wystawa  przedstawiająca historię i znaczenie Korpusu Ochrony Pogranicza, polskiej formacji granicznej o charakterze wojskowym. Formacja ta powstała z rozkazu Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 12.09.1924 r. KOP, personalnie, organizacyjnie, operacyjnie i szkoleniowo podlegał Ministerstwu Spraw Wojskowych, natomiast pod względem budżetu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Powstałe jednostki KOP – u zajęły się przede wszystkim przywracaniem bezpieczeństwa na granicy wschodniej, gdzie musiały również zadbać o budowę infrastruktury od podstaw.

                Pierwszym dowódcą formacji został mianowany gen bryg. Henryk Minkiewicz. Schemat organizacyjny korpusu obejmował dowództwo wraz ze sztabem i służbami specjalnymi, brygady ochrony pogranicza, kompanie i strażnice jako najmniejsze jednostki organizacyjne.

                Działalność KOP – u została przerwana wybuchem II wojny światowej, natomiast na karty historii formacja ta powróciła dopiero po odzyskaniu suwerenności w latach 90 – tych.

                Wystawę przygotowało Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku, Delegatura IPN w Olsztynie.

                                                                                                                                                            Tomasz Kraszewski

Czytany 42 razy

Sponsorzy

solidarnosc