Działania podjęte przez Radnych PiS Rady Miasta Puławy, dotyczące zabezpieczenia inskrypcji wykonanych przez więźniów-Żołnierzy Wyklętych w puławskiej katowni NKWD-UB oraz zamontowania wystawy plenerowej przed budynkiem WKU, dawnej siedzibie PUBP.

                                                                                                                                                                Puławy, dn. 15.02.2021 r.

 

            Pierwszą wizytę w siedzibie WKU Radni PiS Rady Miasta Puławy odbyli w dn. 14.01.2013 r., kiedy ówczesny Komendant WKU zobowiązał się do poinformowania Radnych o ewentualnym odkryciu inskrypcji podczas przeprowadzonego w przyszłości remontu budynku.

            W dn. 16 i 17.04.2015 r. Radni PiS z Komisji Promocji i Kultury przeprowadzili ponowną wizję lokalu po powiadomieniu przez Komendanta o odkrytych inskrypcjach, tym razem po przejęciu budynku WKU przez firmę budowlaną.

            Dn. 28.07.2015 r. Radni PiS z Komisji Promocji i Kultury złożyli kolejną wizytę w budynku WKU, tymczasem Urząd Miasta otrzymał odpowiedź od Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, będącego właścicielem budynku, że cele z odkrytymi inskrypcjami dla potrzeb archiwalnych, czyli sporządzenia dokumentacji fotograficznej udostępnione będą jedynie do dn. 31.07.2015 r., po czym ściany zostaną zatynkowane.

            W dn. 27.08.2015 r., w związku ze wsparciem Radnych PiS przez Lubelski Oddział IPN w kwestii zabezpieczenia inskrypcji, odsłoniętych podczas remontu budynku WKU w Puławach, na placu budowy odbyło się spotkanie robocze z udziałem Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie, przedstawiciela Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, Komendanta WKU w Puławach, Dyrektora Lubelskiego Oddziału IPN oraz Radnych Rady Miasta, w tym ówczesnego Radnego Pawła Maja. Konkludując, wspólnie podjęto ustalenia odnośnie zabezpieczeń najbardziej widocznych inskrypcji poprzez ich impregnację i pokrycie pleksą w poszczególnych celach budynku. Oryginalne zdjęcia napisów udostępnione zostaną dla osób postronnych w poczekalni i na korytarzu, na parterze budynku, po zakończonym remoncie, natomiast Lubelski Oddział IPN zobowiązał się do zamontowania wystawy plenerowej na zewnątrz budynku.

            Dn. 13.09.2016 r. odbyło się spotkanie w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Lublinie, zorganizowane przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie z udziałem Dyrektora Lubelskiego Oddziału IPN, przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy AK – WiN Koło w Puławach oraz Puławskiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w stanie wojennym w sprawie zamontowania stałej ekspozycji poświęconej Żołnierzom Wyklętym w budynku WKU w Puławach. Na zakończenie spotkania podjęto wspólną inicjatywę, aby na wiosnę 2017 r. dokonać uroczystego odsłonięcia tej wystawy, ponadto Światowy Związek Żołnierzy AK – WiN Koło Puławy oraz Puławskie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w stanie wojennym wyraziły swoje wsparcie dla działań Lubelskiego Oddziału IPN, aby w sąsiedztwie stalowego krzyża przy parkingu za budynkiem WKU, gdzie odbywają się uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zamontować stałą wystawę plenerową, przedstawiającą zdjęcia wykonanych przez więźniów inskrypcji w poszczególnych celach ówczesnej siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Puławach.

                                                                                                                                                                  Tomasz Kraszewski

Czytany 106 razy

Sponsorzy

solidarnosc