Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych-Puławy, dn. 01.03.2021 r.

„ Trzeba wspomnieć wszystkich zamordowanych rękami instytucji i służb bezpieczeństwa, pozostających na usługach systemu przyniesionego ze wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i historią, aby nie zamazywać prawdy o naszej przeszłości w tym decydującym momencie dziejów”.

                                                                                                                                        – Jan Paweł II, dn. 18.05.1994 

Dn. 01.03.2021 r. będziemy obchodzić Święto Państwowe – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Będziemy oddawać hołd Bohaterom Powstania Antykomunistycznego 1944 – 1963. Powyższe Święto obchodzimy na mocy Ustawy Sejmu RP z dn. 03.02.2011 r.

                Data 1marca upamiętnia zamordowanie w więzieniu na warszawskim Mokotowie dn. 01.03.1951 r. wybitnych polskich oficerów, członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość z ppłk Łukaszem Cieplińskim na czele. IV Zarząd był ostatnią ogólnopolską strukturą niepodległościową , wywodzącą się bezpośrednio z Polskiego Państwa Podziemnego, z Armii Krajowej.

                Z inicjatywą obchodów tego Święta wystąpił ś.p. Prezydent RP prof. Lech Kaczyński, gdy dn. 26.02.2010 r. złożył w Sejmie prezydencki projekt uczczenia Żołnierzy Wyklętych i zaproponował, by ich Święto wyznaczyć na dzień 1 marca. Inicjatywa ta była zdecydowanie wspierana przez ś.p. prof. Janusza Kurtykę, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Przedsięwzięcie to nawiązywało do Uchwały Sejmu RP z dn. 23.03.2006 r., podjętej w 55. rocznicę zamordowania mjr Zygmunta Szendzielarza „ Łupaszki” – d – cy V Wileńskiej Brygady AK, w której Posłowie w końcowych wersach stwierdzili, że Żołnierze Wyklęci dobrze zasłużyli się Ojczyźnie.

                Ogółem przez wszystkie organizacje i grupy zbrojne Powstania Antykomunistycznego przewinęło się ok. 120 – 180 tys. ludzi. Niemal połowa wywodziła się z AK, by działać następnie w strukturach Delegatury Sił Zbrojnych i Zrzeszenia WiN. Ok. 30 – 40 tys. związanych było z podziemiem narodowym. W bezpośredniej walce poległo ok. 8 – 10 tys. żołnierzy, a ok. 21 tys. zmarło w więzieniach i aresztach UB.

                Obecnie na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie , w okolicy Kwatery „Ł”, jak również na innych cmentarzach w Polsce realizowany jest projekt IPN, dotyczący ekshumacji Żołnierzy Wyklętych , wskutek których nazwiska ich przywracane są narodowej pamięci. Do tej pory zidentyfikowano już szczątki m. in. mjr Hieronima Dekutowskiego „ Zapory” oraz mjr Zygmunta Szendzielarza „ Łupaszki”, którzy  wrzuceni  zostali do dołów w okolicy Kwatery „Ł” na warszawskich Powązkach.

 Uroczysty pogrzeb zidentyfikowanych osób odbył się w Warszawie, w dn. 27.09.2015 r., w Święto Polskiego Państwa Podziemnego, na Powązkach Wojskowych, gdzie w okolicy „Łączki” powstał, można wyrazić nadzieję, rozbudowywany w przyszłości, Panteon Narodowy Żołnierzy Wyklętych.

                Ostatnim partyzantem Powstania Antykomunistycznego był sierż. Józef Franczak „ Laluś”, zamordowany przez funkcjonariuszy ZOMO i SB dn. 21.10.1963 r. w miejscowości Majdan Kozic Górnych, na terenie Lubelszczyzny. W 2007 r., w Piaskach pod Lublinem, pod patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego został uroczyście odsłonięty pomnik, upamiętniający sierż. Józefa Franczaka , ostatniego partyzanta Powstania Antykomunistycznego 1944 – 1963. Natomiast dn. 17.03.2008 r. Marek Franczak, syn „ Lalusia” przyjął z rąk Prezydenta Lecha Kaczyńskiego pośmiertne odznaczenie swojego ojca Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

                Na skraju Cmentarza Parafialnego w Puławach, przed przejściem na Cmentarz Wojenny znajduje się zbiorowa mogiła Żołnierzy Wyklętych, którzy byli mordowani zarówno na terenie obecnego WKU, ówczesnej katowni NKWD – UB oraz przy dębie , rosnącym za zboczem Cmentarza Wojennego.

                 Teren wokół powyższego dębu,został zagospodarowany, uroczyście poświęcony i upamiętniony w dn. 25.05.2014 r.

                Obok powyższej informacji przedstawiono zdjęcie blaszanej tablicy, którą okryta była drewniana skrzynia , kryjąca najprawdopodobniej szczątki Bohaterów Powstania Antykomunistycznego, zamordowanych w Puławach, a także łuski znalezione przy dębie.

               W załączeniu podano również zidentyfikowane dotychczas nazwiska polskich patriotów, rozstrzelanych przez funkcjonariuszy NKWD – UB pod skarpą Cmentarza Wojennego, przy pobliskim dębie, przy Cmentarzu Wojennym :

                1.Antoni Czapla, rozstrzelany dn. 25.02.1946 r. (miejsce pochówku, po ekshumacji ,

                 obok zbiorowej mogiły , przy Cmentarzu Wojennym)

                2.Aleksander Góra, rozstrzelany dn. 30.03.1946 r.

                3.Bolesław Janowszczyk, rozstrzelany dn. 15.02.1946 r.

                4.Mieczysław Kijak, rozstrzelany dn. 20.03.1946 r.

                5.Józef kozak, rozstrzelany dn. 28.03.1946 r.

                6.Tadeusz Kruk, rozstrzelany  dn. 25.02.1946 r.

                7.Stanisław Noga, rozstrzelany dn. 30.03.1946 r.

                8.Kazimierz Osiecki, rozstrzelany dn. 25.02.1946 r.

                9.Klemens Rodzik, rozstrzelany dn. 25.02.1946 r.

                10.Henryk Rusa, rozstrzelany dn. 30.03.1946 r.

                11.Henryk Szymajda, rozstrzelany dn. 25.02.1946 r. (miejsce pochówku,

                     po ekshumacji, obok zbiorowej mogiły, przy Cmentarzu Wojennym)

                12.Henryk Szyszko, rozstrzelany dn. 20.03.1946 r.

                13.Józef Wójcik, rozstrzelany dn. 30.03.1946 r.

                14.Jan Zyska, rozstrzelany dn. 15.02.1946 r.

                                                   oraz

                1.Bolesław Dyrla, torturowany w puławskim PUBP, rozstrzelany w Karczmiskach,  dn. 12.02.1946 r. (miejsce pochówku na Cmentarzu Parafialnym w Karczmiskach)

                2.Antoni Szlachetka, zmarły wskutek obrażeń poniesionych podczas tortur w puławskim PUBP, dn. 03.09.1946 r. (miejsce pochówku, po ekshumacji,

                  obok zbiorowej mogiły, przy Cmentarzu Wojennym),

                                                             a także

               wg ostatnich danych, podanych przez Światowy Związek Żołnierzy AK – WiN Koło Puławy, zebranych na podstawie relacji ustnych w mogile imiennej Czesława Gryty,w okolicy zbiorowej mogiły,  poza nim zostali pogrzebani,  Władysław Gębka oraz Feliks Lewandowski, żołnierze AK – WiN, podkomendni por. Zygmunta Wilczyńskiego ps. Żuk, polegli w potyczce z siłami UB i KBW w dn. 17.02.1947 r. w Niezabitowie.

                W pobliżu zbiorowej mogiły, w grobach imiennych również pochowani zostali polegli, Franciszek Lewandowski, zginął w dn. 07.09.1946 r. oraz Włodzimierz Tuora, zginął w dn. 26.02.1949 r., pomiędzy mogiłą Czesława Gryty, a mogiłą Włodzimierza Tuora, w mogile ziemnej mogą leżeć szczątki Stanisława Wojtowicza ps. Iwan, żołnierza AK – WiN, poległego w obławie, zorganizowanej przez PUBP w Puławach w dn. 26.08.1949 r. w miejscowości Podgórz w Powiecie Puławskim.

                               Ustawa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2011 r.  O ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci  „Żołnierzy Wyklętych”.

W hołdzie „ Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie  dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego z bronią w ręku , jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu – stanowi się, co następuje :

                Art. 1. Dzień 1 marca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci „ Żołnierzy Wyklętych”.

                Art. 2. Narodowy Dzień Pamięci „ Żołnierzy Wyklętych” jest świętem państwowym.

                Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                Pomimo, że Sejm nie przyjął projektu uchwały, wprowadzonej przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przez aklamację i bez poprawek, to jednak treść Ustawy jest wyrazista i jednoznaczna.

                                                                                                                                                                 Tomasz Kraszewski

Czytany 164 razy

Sponsorzy

solidarnosc