158. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 1863 r. - Puławy - dn. 24.01.2021 r.

         

                Mieszkańcy Puław oddali modlitewny hołd Twórcom czynu powstańczego 1863 r., uczestnicząc we Mszy Św. , koncelebrowanej w Kościele p.w. Św. Br. Alberta Chmielowskiego pod przewodnictwem ks. Prob. Pawła Kuzioły.

                Po zakończonej Eucharystii pod figurą Św. Br. Alberta, członka puławskiego oddziału powstańczego, złożonego ze studentów Puławskiego Instytutu Politechnicznego i Rolniczo – Leśnego, dowodzonego w momencie wybuchu insurekcji przez Leona Frankowskiego, złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

                Koordynatorami spotkania byli – Rada Oddziału NSZZ „Solidarność” Ziemia Puławska oraz Puławskie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w stanie wojennym.

                                                                                                                                                             Tomasz Kraszewski

Czytany 75 razy

Sponsorzy

solidarnosc