76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - Puławy, dn. 01.08.2020 r.

                  

                Przedstawiciele mieszkańców miasta złożyli hołd Bohaterom Powstania Warszawskiego na terenie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, przed tablicą upamiętniającą postać Krystyny Krahelskiej, sanitariuszki poległej w drugim dniu Powstania , która w latach 1940 – 1942  była pracownicą Puławskiego Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa, a w 1943 r. ułożyła słowa piosenki „Hej chłopcy bagnet na broń…” dla zgrupowania „Baszty”, która zagrzewała Powstańców do boju do końca ich czynu w październiku 1944 r.

                Ważnym akcentem spotkania było świadectwo żołnierza tego niepodległościowego zrywu, prof. Witolda Kieżuna, zrelacjonowane przez obecnego Radnego Rady Miasta Puławy, byłego Posła na Sejm RP I kadencji, Ignacego Czeżyka.

                Uroczystość zaszczyciły liczne delegacje na czele z Posłem na Sejm RP, prof. Krzysztofem Szulowskim, środowiskiem Światowego Związku Żołnierzy AK – WiN Koło Puławy, Prezydentem Miasta Pawłem Majem oraz reprezentantami Rady Powiatu , a także Rady Miasta.

                Na spotkanie przybyły poczty sztandarowe wystawione przez Światowy Związek Żołnierzy AK – WiN Koło Puławy, Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych oraz Radę Miasta Puławy.

                Koordynatorami uroczystości było Stowarzyszenie Przeszłość – Przyszłości  oraz IUNG – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

                                                                                                                                                                   Tomasz Kraszewski

Czytany 151 razy

Sponsorzy

solidarnosc