Wydrukuj tę stronę

Pożegnanie kpt Waldemara Żerka, Prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK-WiN Koło Puławy, Honorowego Obywatela Puław-Kościół Matki Bożej Różańcowej w Puławach-dn. 24.03.2020 r.

 

                                                                                                „Śpij Kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie…”

                Przedstawiciele Ziemi Puławskiej, w tym środowiska Światowego Związku Żołnierzy AK – WiN Koło Puławy, Rady Miasta Puławy Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość , a także dyrektorzy – I LO im. Ks. A.J. Czartoryskiego oraz Zespołu Szkół nr 1 na czele z Posłem na Sejm RP, prof. Krzysztofem Szulowskim pożegnali kpt Waldemara Żerka, Prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK – WiN Koło Puławy, który odszedł do Pana na „wieczną wartę”  w dn. 21.03.2020 r.

                Główną część uroczystości stanowiła Msza Św. w Kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej, celebrowana przez Dziekana Dekanatu Puławskiego, ks. Piotra Trelę.

                 Słowa pożegnania wygłosiły – przedstawicielka środowiska AK – WiN, Małgorzata Lenartowicz, natomiast w imieniu Rady Miasta jej Przewodnicząca, Bożena Krygier.

                Kpt Waldemar Żerek spoczął na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Piaskowej, w niedalekim sąsiedztwie zbiorowej mogiły Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych, spoczywających obok swojego kapelana ks. Zygmunta Adamczewskiego.

                Spotkanie zaszczyciły poczty sztandarowe wystawione przez Światowy Związek Żołnierzy AK – WiN Koło Puławy oraz Radę Miasta Puławy.

                Kpt Waldemar Żerek urodził się dn. 06.11.1927 r. w Puławach. W okresie okupacji niemieckiej od stycznia 1945 r. był zaprzysiężonym żołnierzem AK, przyjmując ps. „Walet”. Został dowódcą sekcji w Obwodzie Puławy podporządkowanej oddziałom mjr Mariana Bernaciaka  „Orlika”. W okresie od stycznia 1945 r. do marca 1947 r. walczył nadal w Ruchu Oporu Armii Krajowej i WiN. W okresie „Burzy” kpt Waldemar Żerek brał udział w walkach o wyzwolenie Końskowoli i Puław w oddziale por. Jerzego Jaskulskiego „Zagończyka”. W dn. 06.03.1947 r. ujawnił się w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa we Wrocławiu, natomiast po powrocie do Puław zdał w PUBP posiadaną broń. W październiku 1951 r. UB aresztowało jego matkę i siostrę. Kpt Waldemar Żerek znów zaczął się ukrywać przenosząc się do Świdnicy. W 1952 r. został studentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, ale po aresztowaniu rodziny przez UB został relegowany z uczelni. W 1970 r. po wielu staraniach władze komunistyczne oddały jego rodzinie bezprawnie zajęte mieszkanie, co umożliwiło mu powrót do Puław. Dzięki zabiegom byłego Komendanta Obwodu AK Puławy, płk Zygmunta Żyłki – Żebrackiego „Żeliwy” powstało środowisko Żołnierzy 15 p.p. AK „Wilków’, w którego działania również włączył się p. Waldemar.

                Kpt  Waldemar Żerek działał w szeregach kombatantów Światowego Związku Żołnierzy AK – WiN Koło Puławy i przez ponad dwie dekady pełnił funkcję Członka Zarządu, Wiceprezesa oraz Prezesa Koła.

                                                                                                        Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

                                                                                                                                         Cześć i chwała Bohaterom

                                                                                                                                                          Tomasz Kraszewski

Czytany 184 razy