Wydrukuj tę stronę

"Orła wrona nie pokona"-38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego-Puławy-dn. 13.12.2019 r.

                Z dn. 12.12.1981 r. Rada Państwa PRL wydała dekret z mocą ustawy „o stanie wojennym” oraz działając na jego podstawie podjęła uchwałę „w sprawie wprowadzenia stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa”. Powołano Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, zwaną powszechnie „wroną”, na czele której stanął sowiecki generał w polskim mundurze Wojciech Jaruzelski, pełniący funkcję I sekretarza KC PZPR, Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Obrony Narodowej. W świetle obowiązującej ówczesnej komunistycznej Konstytucji wprowadzenie stanu wojennego było nielegalne, bowiem Rada Państwa mogła wydawać dekrety z mocą ustawy wyłącznie pomiędzy sesjami Sejmu, a tymczasem w dn. 12.12.1981 r. trwały właśnie obrady Sejmu. Poza tym Rada Państwa pogwałciła zasadę, że prawo nie działa wstecz. Dekret został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z datą 14.12.1981 r., dostępnym dopiero od dn. 18.12.1981 r. Na jego podstawie podjęto uchwałę o wprowadzeniu stanu wojennego już w dn. 12.12.1981 r. i rozpoczęto stosowanie represji w nocy z 12 na 13.12.1981 r. W ciągu pierwszej nocy stanu wojennego w ramach akcji „Jodła” internowano ok. 3 tys osób.

                  W Puławach w nocy z 12 na 13.12.1981 r. internowano 8 osób.

                 Byli to:

                               1) Apoloniusz Berbeć - pracownik IUNG

                               2) Zdzisław Kudyk – pracownik ZA Puławy

                               3) Krzysztof Małagocki – pracownik LZF w Kurowie

                               4) Bogdan Masiak – pracownik ZA Puławy

                               5) Krystyna Murat – pracownik ZA Puławy

                               6) Ireneusz Ostrokólski – pracownik IUNG

                               7) Teofil Parfianowicz – pracownik ZA Puławy

                               8) Jan Skrzyniarz – pracownik ZA Puławy

                Sejm RP I kadencji w uchwale przyjętej w lutym 1992 r. stwierdził, że stan wojenny wprowadzony został nielegalnie. Potwierdził to Trybunał Konstytucyjny  dopiero w dn. 16.03.2011 r.

                Mieszkańcy Ziemi Puławskiej uczcili pamięć ofiar represji komunistycznych w 38. rocznicę wypowiedzenia wojny narodowi przez juntę Wojciecha Jaruzelskiego podczas uroczystości przy tablicy upamiętniającej strajk pracowników ZA Puławy, przy bramie nr 1 do ZA, spacyfikowany przez siły ZOMO, MO i LWP w dn. 19.12.1981 r.

                  Szczególną częścią spotkania była rekonstrukcja historyczna przypominająca chwile pacyfikacji strajku wobec licznie zgromadzonej młodzieży szkolonej.

 Ukoronowaniem uroczystości była Msza Św. w intencji Ofiar stanu wojennego w dn. 15.12.2019 r. w Parafii p.w. Św. Br. Alberta.

                Spotkania zaszczyciły liczne poczty sztandarowe oraz delegacje ze szkół i urzędów na czele ze Starostą Powiatu Puławskiego Danutą Smagą oraz Prezydentem Miasta Puławy Pawłem Majem, a także liczną delegacją Puławskiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w stanie wojennym.

               Gospodarzami uroczystości byli - Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Grupa Azoty Puławy S.A., Rada Oddziału NSZZ "Solidarność" Ziemi Puławskiej oraz Puławskie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w stanie wojennym.

                                                                                                                                                                       Tomasz Kraszewski

Czytany 428 razy