Pan Adam Borowski-I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego-Puławy-dn. 18.10.2019 r.

Społeczność I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego gościła producenta filmu fab. "Legiony", założyciela wydawnictwa "Volumen", twórcę wystawy "Józef Piłsudski-służba Ojczyźnie", a także znanego działacza opozycji antykomunistycznej, p. Adama Borowskiego.

Przybyła młodzież miała okazję pozyskania informacji i opinii bezpośrednio z planu filmowego "Legionów", jak również odnoszących się do okresu historii wybijania się Polski na niepodległość.

                                                                                                                                                      Tomasz Kraszewski

Czytany 303 razy

Sponsorzy

solidarnosc