156.rocznica wybuchu Powstania Styczniowego-Puławy-dn. 20.01.2019 r.

Parafia p.w. Św. Br. Alberta Chmielowskiego w Puławach współuczestniczyła z Puławskim Towarzystwem Tradycji Narodowych w zorganizowaniu uroczystości upamiętniających powstańczy zryw z 1863 r.

Główną część spotkania stanowiła Msza Św., koncelebrowana pod przewodnictwem Proboszcza Parafii, ks. Aleksandra Zenia, który wygłosił płomienną, patriotyczną homilię.

Po zakończeniu ofiary Mszy Św. w cokół figury Św. Br. Alberta, uczestnika walk powstańczych i Patrona Parafii oraz Miasta, została wmurowana urna z ziemią z pola bitewnego z miejscowości Boby na terenie Gminy Urzędów. Następnie zgromadzeni wierni złożyli hołd Bohaterom Powstania, składając wiązanki kwiatów i zapalając znicze.

Uroczystość zaszczyciły liczne poczty sztandarowe ze szkół, w tym poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej z Baranowa im. Powstańców Styczniowych, stowarzyszeń oraz Urzędu Miasta, a także delegacje na czele z Posłem na Sejm RP, prof. Krzysztofem Szulowskim oraz Prezydentem Miasta, Pawłem Majem.

                                                                                                                                                     Tomasz Kraszewski

Czytany 300 razy

Sponsorzy

solidarnosc