Lekcja historii – I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach – 14.12.2018 r.

Uczniowie I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego uczcili pamięć ofiar stanu wojennego w 37. rocznicę jego wprowadzenia, uczestnicząc w spotkaniu z przedstawicielami osób represjonowanych, członkami Puławskiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w stanie wojennym.

 Wśród zaproszonych gości byli: p. Jan Wawer – współorganizator strajku w Zakładach Azotowych, p. Jan Okoń – jeden z inicjatorów strajku w ZA, p. Juliusz Gapiński – uczestnik strajku w ZA, p. Zenon Benicki – jeden z organizatorów strajku w ZA raz twórca „Radia Solidarność”, p. Janusz Mazurek – wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, p. Krzysztof Małagocki – współtwórca biuletynu „Solidarność Ziemi Puławskiej”, jedna z ośmiu osób internowanych jako pierwsze w Puławach w nocy 12/13.12.1981 r. oraz były nauczyciel, następnie dyrektor I LO – p. Ignacy Czeżyk, wszyscy więzieni i internowani w okresie stanu wojennego.

Tomasz Kraszewski

Czytany 392 razy

Sponsorzy

solidarnosc