37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego-Zakłady Azotowe Puławy, dn. 13.12.2018 r.

37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego-Zakłady Azotowe Puławy, dn. 13.12.2018 r.

                Mieszkańcy Puław, pracownicy Zakładów Azotowych, przedstawiciele NSZZ „Solidarność” i innych związków zawodowych oddali hołd Bohaterom okresu wojny polsko - jaruzelskiej przy bramie nr 1, pod tablicą upamiętniającą strajk pracowników ZA „Puławy”, rozpoczęty dn. 13.12.1981 r., ostatecznie jednak spacyfikowany przez połączone siły MO, ZOMO i LWP dn. 19.12.1981 r.

                Uroczystość zaszczyciły poczty sztandarowe – NSZZ „Solidarność” ZA, Zespołu Szkół nr 3, Zespołu Szkół nr 1 oraz I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego, liczne delegacje na czele z przedstawicielami Puławskiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w stanie wojennym, Zarządu Powiatu, Rady Powiatu, Prezydentem Miasta oraz Rady Miasta Klubu Prawo i Sprawiedliwość.

                Koordynatorem spotkania była Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Grupy Azoty Puławy S. A.

Tomasz Kraszewski

Czytany 143 razy

Sponsorzy

solidarnosc