Zaproszenie na uroczystości upamiętniające 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność"przy Grupie Azoty Puławy S.A., Zarząd Oddziału NSZZ "Solidarność" Ziemi Puławskiej, Solidarni Ziemi Puławskiej oraz Puławskie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w stanie wojennym zapraszają na uroczystości upamietniające 37. rocznicę wypowiedzenia wojny Narodowi przez juntę Wojciecha Jaruzelskiego.

-13.12.2018., godz. 9.00-spotkanie przy bramie nr1 przed ZA, pod tablicą upamiętniającą strajk pracowników ZA

-16.12.2018.-godz. 12.00-Msza Św. w Kościele p.w. Św. Br. Alberta w Puławach, po Mszy Św. nastąpi przejazd uczestników pod pomnik przy ZA, godz. 14.00 nastąpi uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika, upamietniajacego wydarzenia stanu wojennego oraz wystapienia zaproszonych gości, następnie zostanie przekazany krzyż strajkowy przez p. Jana Okonia Komisji Międzyzakładowej. Na godz. 15.00 zapraszamy gości na spotkanie wigilijne w Spółce STOZAP przy Grupie Azoty Puławy.

Czytany 134 razy

Sponsorzy

solidarnosc