Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Puławy – dn. 01.03.2018 r.

Mieszkańcy Puław uczcili pamięć Niezłomnych Bohaterów Powstania Antykomunistycznego 1944 – 1963 podczas Eucharystii w Kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej, koncelebrowanej pod przewodnictwem Dziekana Dekanatu Puławskiego, ks. Piotra Treli.

Ważną częścią spotkania był imienny apel pamięci, przywołujący Żołnierzy Wyklętych poległych i pomordowanych, w tym również na puławskiej ziemi, w kazamatach puławskiej katowni , siedzibie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz rozstrzeliwanych w puławskim lesie, następnie pogrzebanych na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Piaskowej.

Na zakończenie uroczystości przybyli wierni oddali hołd Żołnierzom Niezłomnym składając wiązanki kwiatów pod krzyżem przy dawnej siedzibie PUBP.

Szczególnym akcentem spotkania była informacja o zawiązaniu się Komitetu Budowy Pomnika mjr Mariana Bernaciaka „Orlika” w miejscu mającego być usuniętym do końca marca 2018 r. sowieckiego pomnika hańby „Bohaterom wspólnych walk o wyzwolenie Puław”.

Zgromadzeni mieszkańcy zostali również zaproszeni na otwarcie plenerowej wystawy w dn. 24.04.2018 r., wykonanej przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, przedstawiającej uratowane i zabezpieczone inskrypcje, wykonane przez więźniów torturowanych w puławskiej katowni.

Spotkanie zaszczyciły liczne poczty sztandarowe oraz delegacje z puławskich szkół i stowarzyszeń.

Koordynatorami uroczystości byli:

- Światowy Związek Żołnierzy AK – WiN Koło w Puławach

- Stowarzyszenie Grupa Historyczna 15. pp „Wilków”.

-Nadwiślański Legion Strzelecki

- Puławskie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w stanie wojennym

                                                                                                                                                                                                                                                           Tomasz Kraszewski

Czytany 649 razy

Sponsorzy

solidarnosc