Stanowisko Rady Miasta Puławy z dn. 30.05.2016 r. w sprawie usunięcia z przestrzeni publicznej Puław pomnika - " bohaterom wspólnych walk o wyzwolenie Puław", gloryfikującego sowiecką okupację Polski.

Pomnik BiL Pomnik BiL

         W nawiązaniu do postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności art. 13, zakazującego istnienia partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu , faszyzmu i komunizmu, a także w myśl Uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 20.06.2013 r., w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz przyjętej przez Sejm Uchwały Dekomunizacyjnej w dn. 01.04.2016 r., Rada Miasta Puławy zwraca się z prośbą do właściciela terenu, na którym znajduje się powyższy obiekt, tj. Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Starostę Puławskiego do podjęcia działań w celu jego usunięcia z przestrzeni publicznej Puław.

        Powyższy pomnik stoi w centrum miasta, w okolicy „ Zielonej Galerii”, naprzeciwko hotelu „ Izabella”. Został ufundowany przez Miejską Radę Narodową oraz Radę Ochrony Walk i Męczeństwa w okresie schyłkowego PRL w 1987 r. Organizowana przez ppłk Zygmunta Berlinga, mianowanego przez Stalina generałem oraz dowódcą polskich jednostek przy Armii Czerwonej, I Armia Wojska Polskiego nie była formacją podległą Polskiemu Rządowi na uchodźstwie, ale dowództwu sowieckiemu, realizującemu sowiecką rację stanu, której celem było ustanowienie na zajętych terenach sowieckiej dominacji. Kilkadziesiąt metrów dalej funkcjonowała siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, katowni NKWD, następnie UB, gdzie mordowani byli polscy patrioci – Żołnierze Wyklęci.

      W związku z powyższym, z szacunku do czynu niepodległościowego naszych przodków oraz w trosce o edukację historyczną przyszłych pokoleń Polaków, mieszkańców naszego miasta, prosimy pana Starostę o podjęcie działań w przedmiotowej sprawie.

Czytany 912 razy

Sponsorzy

solidarnosc