33. rocznica wojny Polsko – Jaruzelskiej – Puławy – Zakłady Azotowe – 13.12.2014 r.

33. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego przez juntę Jaruzelskiego, mieszkańcy Puław upamiętnili gromadząc się przed bramą nr 1 Zakładów Azotowych, przy tablicy, będącej wyrazem hołdu wobec ówczesnych pracowników ZA, którzy podjęli strajk, w odpowiedzi na wypowiedzenie wojny Narodowi przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, na czele z Jaruzelskim i Kiszczakiem.

Kontekst tamtych wydarzeń nakreślił podczas przemówienia Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Pracowników ZA, Andrzej Jacyna, natomiast swoimi przeżyciami z tamtego okresu podzielił się ich świadek , Zdzisław Kudyk.

Drugą część uroczystości stanowiło spotkanie na stołówce przybyłych gości, podczas którego członek Stowarzyszenia, Jan Okoń wprowadził zgromadzonych, a zwłaszcza  młodzież z Zespołu Szkół nr 3 w atmosferę tamtych dni.

Nadmieniam, że w ramach akcji „Jodła”, w ciągu pierwszej nocy stanu wojennego internowano ok. 3 tys. osób.

W Puławach, w nocy z 12 na 13.12.1981 r. internowano 8 osób. Byli to :

-Apoloniusz Berbeć, pracownik IUNG, członek redakcji Biuletynu Informacyjnego „Solidarność Ziemi Puławskiej”,

-Zdzisław Kudyk, pracownik ZA Puławy, przewodniczący KZ NSZZ  „Solidarność” w ZA,

-Krzysztof Małagocki, pracownik LZF w Kurowie, członek redakcji  Biuletynu Informacyjnego „Solidarność Ziemi Puławskiej”,

-Bogdan Masiak, pracownik ZA Puławy, były przewodniczący MKZ Ziemia Puławska, członek Zarządu Regionu Środkowo – Wschodniego w Lublinie,

-Krystyna Murat, pracownik ZA Puławy, członek KZ NSZZ „Solidarność” w ZA i Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie,

-Ireneusz Ostrokólski, pracownik IUNG, wiceprzewodniczący Komisji  Zakładowej NSZZ  „Solidarność” w IUNG, współzałożyciel i członek redakcji Biuletynu Informacyjnego „Solidarność” w IUNG, wsp[ółzałożyciel i członek redakcji Biuletynu Informacyjnego „Solidarność” Ziemi Puławskiej, a następnie Informatora KZ NSZZ „Solidarność” w IUNG, „Przeszłość – Przyszłości”,

-Teofil Parfianowicz, pracownik ZA Puławy, współzałożyciel i członek KZ NSZZ „Solidarność” w ZA.

- Jan Skrzyniarz, pracownik ZA Puławy, delegat na I Walne Zebranie  Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

                Pragnę przypomnieć, że zbrodniarz Wojciech Jaruzelski, który został pochowany z państwowymi honorami w Alei Zasłużonych, na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, w dn. 30.05.2014 r., otrzymał najwyższe sowieckie odznaczenie, platynowo-złoty order Lenina za wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, od przywódcy ZSRR, Konstantina Czernienki w Moskwie, w 1984 r.

Tomasz Kraszewski

Czytany 1017 razy

Sponsorzy

solidarnosc