Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w stanie wojennym - Puławy - dn. 12.12. 2014 r.

W dn. 12.12. 2014 r. odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. Skowieszyńskiej 32, w Puławach Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze, podczas którego dotychczasowy Zarząd ( Z-ca Prezesa - Juliusz Gapiński, Skarbnik - Zdzisław Kowalczyk, Sekretarz - Hanna Czekaj ) oraz Prezes ( Tomasz Kraszewski ) zostali obdarzeni zaufaniem na kolejną kadencję. Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej weszli - Ignacy Czeżyk, Zbigniew Zubowski oraz Grzegorz Pielak. Poza tym zostały również przeprowadzone wybory do Sądu Koleżeńskiego, w skład którego weszli - Waldemar Towalski, Jan Okoń oraz Jan Łodyga.

Czytany 606 razy

Sponsorzy

solidarnosc