30. rocznica męczeńskiej śmierci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki – Kazimierz Dolny – 12.10.2014 r.

Puławskie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w stanie wojennym uczciło 30. rocznicę męczeńskiej śmierci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, Patrona NSZZ „ Solidarność”, fundując tablicę, upamiętniającą Jego postać, na terenie przyległym do Kazimierskiej Fary.

                Główną część uroczystości stanowiła Msza Św. koncelebrowana  pod przewodnictwem Ks. Dziekana Ryszarda Gołdy, natomiast patriotyczną i podniosłą homilię wygłosił Ks. Proboszcz Tomasz Lewniewski. Kaznodzieja nawiązał do przesłania Bł. Ks. Jerzego, który niejednokrotnie stwierdzał, że „ dobro – wolność kosztuje, tylko plewy nic nie kosztują”.

                Po zakończeniu Mszy Św. nastąpił obrzęd poświęcenia i odsłonięcia tablicy, następnie przybyli na uroczystość goście wysłuchali wykładu pana Pawła Kalisza z IPN z Białegostoku na temat świadectwa życia Bł. Ks. Jerzego.

                Formę nieoficjalną uroczystości stanowiło spotkanie na starej plebanii u Ks. Proboszcza, gdzie jak zawsze nastąpiła integracja środowisk patriotycznych  i niepodległościowych, przy aktywnym udziale Żołnierzy Wyklętych z oddziału mjr Hieronima Dekutowskiego  „ Zapory”, na czele z kpt Zbigniewem Matysiakiem ps. " Cowboy".

Tomasz Kraszewski

Czytany 794 razy

Sponsorzy

solidarnosc