223. rocznica ustanowienia Konstytucji 3 Maja 1791 r. – Włostowice – 03.05.2014 r.

Uroczystość obchodów 223. rocznicy ustanowienia Konstytucji 03.05.1791 r. zgromadziła we Włostowicach liczne poczty sztandarowe, w tym ze szkół puławskich oraz instytucji, a także stowarzyszeń.

                W przeciwieństwie do Konstytucji Francuskiej niepodległość państwa polskiego została trwale związana z wiarą katolicką w preambule Konstytucji.

                Najważniejszą część uroczystości stanowiła Msza Św., sprawowana w intencji Ojczyzny, odprawiona w Kościele p.w. Św. Józefa we Włostowicach, pod przewodnictwem Dziekana Dekanatu Puławskiego, ks. Piotra Treli.

                Podczas homilii ks. kaznodzieja z Lublina nawiązał do odczytanej Apokalipsy Św. Jana, dotyczącej roli smoka ognistego, również w obecnej rzeczywistości, kiedy prowadzona jest walka z Kościołem, wiarą i kulturą polską.

                Po zakończeniu Mszy Św. ciąg dalszy uroczystości nastąpił przed pomnikiem, poświęconym twórcom Konstytucji 3 Maja, ufundowanym 23 lata temu przez Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych.

                Po wygłoszeniu patriotycznego przemówienia przez Prezydenta Miasta Janusza Grobla, przedstawiciele kombatantów, służb mundurowych, szkół miejskich i powiatowych, ugrupowań oraz stowarzyszeń, w tym m. in. Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w stanie wojennym, złożyli przed obeliskiem wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze.

                Wartę przed pomnikiem wystawili przedstawiciele Związku Strzeleckiego, Legionu Nadwiślańskiego oraz harcerze.

Tomasz Kraszewski

Czytany 1374 razy

Sponsorzy

solidarnosc